WOODGROVES MULTI
 Eksempler på bruk av W.Multi

Bakgrunnen for konvensjonen
Alle vet at sperremeldinger gjør det vanskeligere for motparten å finne riktig kontrakt. Alle bruker derfor naturlige sperremeldinger som naturlige sperremeldinger på 3-trinnet og svake 2. På 2-trinnet florerer det av konvensjoner og mange av oss har vel spilt en del av dem. I Norge var 2 ruter Ekrens (3-10 poeng og minst 4-4 i major) en populær konvensjon. Jeg har selv vært en varm forsvarer for konvensjonen, men etter å ha spilt den en stund fant jeg at jeg stadig unnlot å åpne med den, siden jeg av erfaring visste at vi ville havne i feil kontrakt, eller ofte ble doblet med masser av beter.

Det er nemlig et velkjent fakta at vi ofte var ute for en katastrofe etter Ekrens åpningen hvis motparten hadde doblet oss. Med svake kort er ikke 4-3 tilpasning eller til og med 4-4 tilpasning noe man ønsker å spille doblet på 2-trinnet.

Jeg fant også ut at jeg og makker ofte åpnet i svake 2 selv om vi hadde bare 5 kort. Det var effektiv hver gang motparten hadde kortene, men når makker var sterk, var det ofte feil bare å ha 5 kort.

Da likte jeg heller å spille med åpningene som viste 5 korts major og sidefarge i minor. Da fikk jeg åpnet ofte og konvensjonen lønte seg selv om motparten ikke hadde særlig problemer med å ta oss hvis en av dem hadde lengde i majorfargen.

I tillegg til 2Hj/2Sp brukte jeg 2Ru Multi. Så en dag fant jeg ut at det hadde vært lurt å bytte om meldingene slik at 2Ru viste svake 2 med 5 kort, og 2Hj/2Sp viste 6 kort. I tillegg fikk jeg lagt inn noen sterke kravmeldinger på multien slik at den sterke 2 kløvermeldingen ble bedre definert. Etter å ha spilt systemet i 4 år har jeg funnet ut at konvensjonen fungerer utmerket. Konvensjonen har høy frekvens (hvor ofte man har kort til å åpne) og motparten hadde store problemer med å takle åpningen. De har sjelden avtaler hvordan de skal takle en sperremelding der svake 2 fargen ikke er definert. Og hvis de passer for å finne ut hva multiåpneren har, kan de bli sperret ute. Det var også rart å se at motparten i forbausende grad meldte inn den majorfargen multiåpneren hadde, og av en eller annen grunn havarerte de i minorfarge, siden de ikke kunne spørre etter hold i multiåpnerens svake 2 farge siden de ofte ikke visste hvor den var.

Woodgroves multi kan inneholde følgende håndtyper.

- Svake 2 i hjerter/spar. 5 kort. 3-10 poeng.
- Utgangskrav i grand. Jevn hand med minst 25 Hp og minst 8 1/2 spillestikk.
- Utgangskrav i en minorfarge. Minst 6 korts kløver/ruter uten sidefarge.

Siden 2 ruter først og fremst er en sperrekonvensjon, valgte jeg og la de sterke håndtypene være minst utgangskrav. Det er fordi det ikke skal være så farlig å sperremelde siden vi da likevel skal i utgang mot den sterke handen.

På grunn av de sterke utgangskravhendene som 2 ruteråpningen kan inneholde, kan man lette den sterke 2 kløveråpningen og gjøre de videre svarene mer nøyaktige.

2 - 2
3 : 5+Kløver og sidefarge.
3 : 5+Ruter og sidefarge.
3 : 9-10 spillestikk med skjev hand.

Se Woodgroves 2 Kløver for videre meldinger.Nærmere om Woodgroves 2Ru Svake 2 varianten:

Styrke
I 1./2.-hand er styrken 3-8 poeng. Prinsippet er at man ikke skal sitte med en invitthand mot en 15-17 NT. Hvis makker åpner med 2 skal svarhanden vite at åpneren ikke har all verden,
I 3.hand kan man finne på å åpne med hva som helst, siden det ikke er nok styrke til utgang uansett. Makker til åpneren bør ta hensyn til dette og ikke "straffe" makker for å være oppfinnsom. Men åpneren tar selv ansvaret for eventuelle katastrofer.
I 4.hand bør man ikke åpne med svake 2 varianten av Woodgroves. Eneste unntak er med 11-12 Hp og minst 4-3 i minor. Dette for å "sperre" motparten fra en delkontrakt i den motsatte majorfargen.

Det er viktig å vite hva som skal til for å kravmelde over en W.Multi åpning. 

NB! 
forvent deg at makker kan ha så dårlige kort som; : xx , : Jxxxx , : Qxx, : xxx
Selvfølgelig en absolut minimumshand, men i gunstig sone en opplagt åpning.

Fargelengde og fargekvalitet.
Woodgroves multi's svake 2 variant er en destruktiv åpning og har veldig få regler. Det meste er lov. Man lover ikke honnører i svake 2 fargen og man kan ha sidefarge. Den eneste regelen er at åpningen lover eksakt 5 kort i majorfargen, og benekter 6+kort i minor eller 5 kort i den andre majorfargen. Men det gjelder å være litt forsiktig med 5-4 i major, selv om vi faktisk har erfart at det da også er større + enn - ved å åpne i Woodgroves 2.Nærmere om Woodgroves 2Ru sterke varianter:

Det er en ting å si om de sterke variantene. De er sjeldne! Men når de dukker opp har vi veldige fordeler i forhold til resten som må åpne med 2. Hvorfor? Fordi meldingene er så godt definert. Hvis vi for eksempel sitter med en utgangskrav i NT, får vi gjenmeldt 2NT, og er med en gang et trinn lavere enn de andre. Det betyr at vi får større rom til å finne tilpasning.Svar på 2.

Svarene på 2 ruteråpningen er bygd opp slik at man oftest skal kunne havne i de beste tilpasningene med svake kort. For de som har spilt vanlig Multi bør legge merke til 2,3,3 svarene som er spesielle.
 

 
Pass På eget ansvar! Åpneren kan sitte med utgangskrav hand og da er det ikke særlig populært om du  passer. Men i visse posisjoner kan det lønne seg å passe. Med kortfarge i en av majorfargene og 
ingen alternativ farge du vil spille på 3-trinnet vil pass kunne lønne seg i lengden. I hvert fall i parturneringer. Passen "lover" litt ruter, så får motparten finne ut hvor mange ?. Alternativet å havne på  5-1/5-0 tilpasning er jo ikke særlig oppmuntrende. Her gjelder det å ha "tablefeeling"!
2 Avslag hvis åpneren har svake 2 i hjerter. Svarhanden kan faktisk ha helt opp til 17(18) honnørpoeng og regne med at det ikke er utgang hvis åpneren har svake 2 i hjerter.
2 Invitt hvis åpneren har svake 2 i hjerter. Samtidig ber det åpneren passe med svake 2 i spar. Normal styrke er 16-17 poeng, men det er selvfølgelig lov å melde "taktisk" på eget ansvar f.eks. med veldig lite poeng og 4+ hjerter. Da har åpneren ofte utgangskrav og eventuell hjerterkontrakt vil bli spilt av den sterke handen.
2NT Lebensohl. Ber åpneren melde 3. Har følgende hender:
- Spillemelding i kløver / ruter. Har alt fra 0 poeng til 17(18) poeng. 
- Invitt med egen majorfarge. God 5 korts majorfarge eller 6 kort + og maks 2 i den andre majorfaren. Styrke ca. 18-20 poeng. (avhenger av stikkpotensialet på kortene)
- En mild sleminvitt i begge minor. 
- Sterk slemkrav med begge major.
3 Krav. Viser minst invitt i åpnerens svake 2 farge. Ber makkeren vise kortene sine ved å overføre til svake 2 fargen, eller melde av den sterke versjonen (har aldri hendt før!)
3 Sperr i åpnerens svake 2 farge. På grunn av at åpneren bare har 5 kortsfarge hvis åpneren har svake 2 bør svarhanden ha 4-4 i major med svake kort. Men svarhanden trenger bare 3 kortsfarge i major hvis han har god styrke (ca. 14-17 Hp)
3 Utgangskrav med hjerterfarge (5+). Styrke til utgang på egen hand selv om makker bare sitter med "søppel". Men svarhanden har ikke god nok hjerter til å melde utgang uten en viss støtte.
3 Utgangskrav med sparfarge (5+). Styrke til utgang på egen hand selv om makker bare sitter med "søppel". Men svarhanden har ikke god nok spar til å melde utgang uten en viss støtte.
3NT Spillemelding. Vil spille utgang i NT uansett hva 2 åpneren har som svake 2. 
4 Sperr med begge minor. Ber åpneren velge minorfarge.
4 Sperr i åpnerens svake 2 farge.
4 Spillemelding. Ser utgang på egen hand med egen farge.
4 Spillemelding. Ser utgang på egen hand med egen farge.
4NT 4 Ess Blackwood

Videre svar:
 
2   -   2   2   -   2
Pass Svake 2 hjerter.    
2 Svake 2 spar. 2 Svake 2 spar.
2NT 25-27 Hp. Jevn hand. 
Svar på sterk NT.
2NT 25-27 Hp. Jevn hand. 
Svar på sterk NT.
3 Utgangskrav. Kløverfarge. 3 Utgangskrav. Kløverfarge.
3 Utgangskrav. Ruterfarge. 3 Utgangskrav. Ruterfarge.
    3 Minimum svake 2 hjerter.
3NT 28-29 NT 3NT 28-29 NT
    4 Maksimum svake 2 hjerter.
4NT 30-31 NT 4NT 30-31 NT

 
2   -   2NT   2  - 3
3 Utgangskrav i Ruter 3 Svake 2 i hjerter. 
3 Utgangskrav i Kløver        - 3 Invitt.
3NT  25-27 NT         - 3 Sleminvitt i hjerter 
           - 3/4 Spillemelding
3 Svake 2 i major.        - 4/4 Naturlig sleminvitt
       -   Pass Spillemelding i Kløver  3 Svake 2 i spar.
       -   3 Spillemelding i Ruter        - 3 Invitt.
       -   3 Invitt med -farge.        - 3/4 Spillemelding
       -   3 Invitt med -farge.        - 4/4 Naturlig sleminvitt
       -   3 Sleminvitt med begge minor.        - 4 Sleminvitt i spar
3 25-27 Hp. Jevn hand
4/4 Sterk. Naturlig

 
2 - 3/3   2 - 2/2
3 Svake 2. Kortfarge i svarfargen. 3/3 - Ny farge Hold / Cue-Bid
4/4 Cue-Bid    

Motparten melder inn:
 
2 - (Dobl) 
          - Pass Har kanskje ruter. 
                  - (Pass)
Pass Ja, da prøver vi å spille ruter.
Redobl Ikke 4+korts minor. Normalt 3-4 i motsatt major.
2 5 Hjerter og 4/5 Kløver.
2 5 Spar og 4/5 Kløver.
   
2 - (Dobl) 
                 - Redobl Ber åpneren ta ut i svake 2 fargen.
                  - 2 Egen farge.
                  - 2 Egen farge.
                  - 2... Samme som uten innmelding.

 
2 - (2
           - Dobl Ber åpneren passe med svake 2 fargen i innmeldingsfargen.
                  - (Pass)  
Pass Svake 2 i hjerter.
2 Svake 2 i spar. Minimum.
2 Svake 2 i spar. Hold i hjerter. Maksimum.
3/3 4/5 kortsfarge. ( 3: Invitt)
3 Svake 2 i spar. Maksimum.

 
2 - (2
           - Dobl Ber åpneren passe med svake 2 fargen i innmeldingsfargen.
                  - (Pass)  
Pass Svake 2 i spar.
2 Svake 2 i hjerter. Hold i spar. Maksimum.
3/3 4/5 kortsfarge. ( 3: Invitt)
3 Svake 2 i hjerter. Minimum.
3 Svake 2 i hjerter. Maksimum.

Uttaksmeldinger for svarhanden hvis 2 Ruter blir doblet

5-5 i to farger og kortfarge i en av majorfargene.

Med ruter.
5 Ruter - 5 Kløver. Pass på 2. Meld 3 over eventuelle uttak.
5 Ruter - 5 Hjerter. Pass på 2. Meld 2NT over 2.
5 Ruter - 5 Spar. Pass på 2. Meld 2 over 2.

Uten ruter.
5 Kløver - 5 Hjerter. Redobling. Meld 3 over 2.
5 Kløver - 5 Spar. Redobling. Meld 2 over 2.

Tilbake til forrige side.