"Det dær går 'itt bra i længden!"

Dette var en kommentar fra en etablert spiller i Norge. Jeg tror dessverre han tok feil. Det går faktisk bra i lengden. Jeg snakker altså om sperremeldinger med ingenting. Vi i Woodgrove BK, de fleste av oss i alle fall, vet at dette er rett. Vi lever av å se hvor ofte motparten klarer å unngå å ta oss. Det er mest snakk om sperr på 3-trinnet og Woodgroves 2 Ruter. Hopp etter åpning og sperremeldinger på 4-trinnet er noe vi ikke kan gå god for. Det er nemlig mye større sjanse for å bli tatt i disse possene enn ellers. Dette vil vi begrunne andre steder på disse sidene.

På disse sidene kan du lese om vår berømte Woodgroves 2 Ruter, Sperremeldinger og mye mer. Du vil også finne eksempler på Woodgroves Multi.

Eksempler på sperremeldinger
Woodgrove BKs regler for sperr
Sperremeldinger på min måte (TheOne)
Woodgroves syn på sperremeldinger
Eksempler på Woodgroves Multi
 
 
 
: T743
: A4
: K7
: JT864
: AK
: KQJ98765
: 8
: Q2
: Q986
: T
: QJ943
: AK7
: J52 
: 32 
: AT652 
: 953
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - - 3
4 Pass Pass Pass

Dette er et typisk eksempel på våre sperreåpninger. Det var Vest som kom med kommentaren om at det ikke kunne gå bra i lengden. Vi svarte bare at: "Men, det er jo akkurat det det gjør". Det var parturnering og veldig mange i salen fikk 12 stikk. Jeg kunne med nord sine kort spille ut Ruter Konge. Dette strider faktisk mot våre regler om sperr, men det er fordi de ikke er alvorlig ment. Nord har forresten en 3 Kløveråpning......

Tilbake til forrige side.