Sonekvalifisering Lag 2000

Woodgrove vant med 0.13!! 

I år ble det bare en pulje, men denne gangen med 12 lag.  Vi spiller 16 spill i hver kamp og altså 2 kamper på kvelden. Vi stilte i år med Stig Vestveit, men dette navnet skal vi bytte ut etter hvert som vi lærer å kjenne han. Han er nyflyttet til Elverum, og jobber på Prior. Sammen med TheSaboteur skal han slite med Woodgroves multi og det som verre er. 

Så er sonekvalifiseringen over og som i fjor vant Woodgrove, men denne gangen med så lite som 0.14 i kvosient. Det ble uhyre spennende, og særlig da Hein 2 klarte å kontre i 2.halvrunde i nest siste kamp slik at de fikk uavgjort mot Woodgrove, etter å ha ligget under med 30 IMP. Så foran siste kamp leder Brumunddal med 2VP foran Hamar som igjen hadde et forsprang på Woodgrove med 2. Ridabu, som til da hadde hatt en skuffende turnering klarte å spille skjorta a gutta fra Brumunddal, og allerede etter 1.halvrunde var Brumunddal sjanseløse til seieren. Kampen sto mellom Hamar og Woodgrove, og da siste kampen var regnet ut, kom de begge på 219 VP! Nå var IMPene inn og ut avgjørende, og etter utregning kom Woodgrove foran med 1,84 mot Hamars 1,71. Veldig jevnt, og det var nok en og annen på Hamar som kanskje irriterer seg over et overstikk eller 2 som forsvant i siste kampen. Surt for dem, men det var jo bare kvalifisering. Brumunddal tok 3.plassen foran Hein 2. Hein 1 kom bare 5 VP bak 4.plassen, og er nok litt sure på Woodgrove som ga fra seg den store ledelsen mot Hein 2. Sorry!

Resultat 1. kamp | Resultat 2. kamp | Resultat 3. kamp | Resultat 4.kamp | Resultat 5.kamp | Resultat 6.kamp
Resultat 7.kamp | Resultat 8.kamp | Resultat 9.kamp | Resultat 10.kamp | Resultat 11.kamp 
Round-Robin tabell
 Butler 
Spill fra kvalifiseringen (fra kamp 6)
 
 
 
 

Round-Robin tabell

etter 6 runder
  Brufoss Brumund. Hamar Hein1 Hein2 Hein3     Hein4 Hein5 Løten Ridabu Stange Woodgr.
SUM
NR
Brufoss .

09 - 69 02

09 - 50 06

11 - 46 06

07 - 61 03

39 - 36 16

52 - 35 19

17 - 53 7

45 - 30 18

39 - 27 18

45 - 35 17

13 - 51 06

118 11
Brumunddal

69 - 09 25

.

33 - 55 10

47 - 17 22

23 - 19 16

38 - 13 21

44 - 12 23

49 - 31 19

56 - 09 25

27 - 65 06

40 - 22 19

36 - 19
19

205 3
Hamar

50 - 09 24

55 - 33 20

.

68 - 24 25

49 - 50 15

29 - 42 12

68 - 41 21

39 - 24 18

73 - 35 24

89 - 33 25

54 - 15 24

26 - 44 11

219 2
Hein 1

46 - 11 24

17 - 47 08

24 - 68 05

.

12 - 26 12

30 - 38


13

48 - 28 20

78 - 06 25

76 - 17 25

49 - 26 20

77 - 29 25

18 - 35 11

188 5
Hein 2

61 - 07 25

19 - 23 14

50 - 39 15

26 - 12 18

.

30 - 32 15

27 - 52 09

30 - 09 20

62 - 09 25

40 - 31 17

51 - 26 18

37 - 41 14

193 4
Hein 3

36 - 39 14

13 - 38 09

42 - 29 18

38 - 30
 17

32 - 30 15

.

14 - 33 11

42 - 28 18

00 - 00 21,5*

34 - 49 12

29 - 16 18

22 - 42 10

163,5 6
Hein 4

35 - 52 11

12 - 44 07

41 - 68 09

28 - 48 10

52 - 27 21

33 - 14 20

.

46 - 37 17

00 - 00 21,5*

40 - 26 18

41 - 50 13

17 - 59 05

152,5 7
Hein 5

53 - 17 23

31 - 49 11

24 - 39 12

06 - 78 00

09 - 30 10

28 - 42 12

37 - 46 13

.

39 - 38 15

12 - 26 11

14 - 40 09

37 - 71 07

123 10
Løten

30 - 45 12

09 - 56 05

35 - 73 06

17 - 76 02

09 - 62 03

00 - 00 000000

00 - 00
8,5*

38 - 39 15

.

25 - 16 17

26 - 31 14

28 - 76 04

86,5 12
Ridabu

27- 39 12

65 - 27 24

33 - 89 03

26 - 49 10

31 - 40 13

49 - 34 18

26 - 40 12

26 - 12 19

16 - 25 13

.

36 - 33
 16

23 - 42 11

151 8
Stange

35 - 45 13

22 - 40 11

15 - 54 06

29 - 77 04

26 - 51 12

16 - 29 12

50 - 41 17

40 - 14 21

31 - 26 16

33 - 36
 14

 

24 - 38 12

135 9
Woodgrove

51 - 13 24

19 - 36
 11

44 - 26 19

35 - 18 19

41 - 37 16

42 - 22 20

59 - 17 25

71 - 37 23

76 - 28 25

42 - 23 19

38 - 24 18

 

219

1

 
 
 

Resultatene 1. kamp:
 
Hein 1 - Hein 3 30 - 38 13-17
Ridabu - Stange 36 - 33 16-14
Woodgrove - Brumunddal 19 - 36 11-19
Brufoss - Hein 4 52 - 35 19-11
Hamar - Hein 2 49 - 50 15-15
Løten - Hein 5 39 - 39 15-15

 

Resultatene 2. kamp:
 
Stange - Woodgrove 24 - 38 12-18
Ridabu - Hein 1 49 - 26 20-10
Brumunddal - Løten 56 - 09 25-05
Hein 2 - Brufoss 61 - 07 25-03
Hein 4 - Hein 3 33 - 14 20-11
Hein 5 - Hamar 24 - 39 12-18

 

Resultatene 3. kamp:

Hein 1 - Hein 4 48 - 28 20-10
Løten - Stange 26 - 31 14-16
Woodgrove - Ridabu 42 - 23 19-11
Brufoss - Hein 5 17 - 53 07-23
Hamar - Brumunddal 55 - 33 20-10
Hein 3 - Hein 2 32 - 30 15-15

 

Resultatene 4. kamp:

Stange - Hamar 15 - 54 06-24
Ridabu - Løten 16 - 25 13-17
Brumunddal - Brufoss 69 - 09 25-02
Hein 2 - Hein 4 27 - 52 09-21
Woodgrove - Hein 1 35 - 18 19-11
Hein 5 - Hein 3 28 - 42 12-18

 

Resultatene 5. kamp:

Brufoss - Stange 45 - 35 17-13
Hein 3 - Brumunddal 13 - 38 09-21
Løten - Woodgrove 28 - 76 04-25
Hamar - Ridabu 89 - 33 25-03
Hein 4 - Hein 5 45 - 37 17-13
Hein 1 - Hein 2 12 - 26 12-18

 

Resultatene 6. kamp:

Stange - Hein 3 16 - 29 12-18
Woodgrove - Hamar 44 - 26 19-11
Løten - Hein 1 17 - 76 25-03
Ridabu - Brufoss 27 - 39 12-18
Hein 5 - Hein 2 09 - 30 10-20
Brumunddal - Hein 4 44 - 12 23-07


 

Resultatene 7. kamp:

Hein 2 - Brumunddal 19 - 23 14-16
Brufoss - Woodgrove 13 - 51 06-24
Hein 1 - Hein 5 76 - 06 25-00
Hamar - Løten 75 - 35 24-06
Hein 3 - Ridabu 34 - 49 12-18
Hein 4 - Stange 41 - 50 13-17

 

Resultatene 8. kamp:

Stange - Hein 2 26 - 51 12-18
Woodgrove - Hein 3 42 - 22 20-10
Ridabu - Hein 4 26 - 40 12-18
Løten - Brufoss 30 - 45 12-18
Hamar - Hein 1 68 - 24 25-05
Brumunddal - Hein 5 49 - 31 19-11

 

Resultatene 9. kamp:

Hein 2 - Ridabu 40 - 31 17-13
Hein 4 - Woodgrove 17 - 59 05-25
Brufoss - Hamar 09 - 50 06-24
Løtes - Hein 3 00-21,5*
Hein 5 - Stange 14 - 40 09-21
Hein 1 - Brumunddal 17 - 45 08-22

* Løten møtte ikke opp, og derfor får Hein 3 Løtens motscore som i dette tilfellet er 21.9, siden Løten fikk et gjennomsnitt på 8,5.

Resultatene 10. kamp:

Ridabu - Hein 5 28 - 12 17-13
Løten - Hein 4 00 - 00 8,5-21,5
Woodgrove - Hein 2 41 - 37 16-14
Hein 3 - Hamar 42 - 29 18-12
Brufoss - Hein 1 11 - 49 06-24
Brumunddal - Stange 40 - 22 19-11

 

Resultatene 11. kamp:

Hein 2 - Løten 62 - 09 25-03
Hein 4 - Hamar 41 - 68 09-21
Hein 1 - Stange 77 - 29 25-04
Brumunddal - Ridabu 27 - 65 06-24
Hein 5 - Woodgrove 37 - 71 07-23
Hin3 - Brufoss 36 - 39 14-16

 

Tilbake til forrige side.