Klubbens medlemmer
 
Formann  : John-Hallvard ”Woody” Skoglund
Nestformann  : Jørgen-Petter Nermo
Kasserer  : Tore Skoglund
Styremedlem  : Stig Vestveit

Klubben ble offisielt tatt opp i Norges Bridgeforbund 20. august 1999.
Vi regner dette som vår stiftelse dato.
Vi har vårt oppholdssted i NBF Hedmark og Oppland Bridgekrets.

MEDLEM?
Vil du være passivt/aktivt medlem i vår klubb? Vel, send en mail til:
Tore: theone@woodgrove.no
A-Medlemskap: *Ca.  Kr. 250,- (Vi må betale ditt og datt til krets og forbund)
B-Medlemskap: *Ca.  Kr. 100,-

* Det er i skrivende stund ikke blitt tatt noe styrevedtak til hvor mye medlemskap skal koste. Disse tallene kan forandre seg,
men er vel sånn cirka hva du må ut med.

OBS! Vi vil sende en test hvor du må løse oppgaver med Woodgrove's Multi....som opptaksprøve :)
 

STYREMMØTER
Det er avholdt et styremøte med vektlegging på kortspilling. Spilling er tross alt det viktigste, og vi trenger ingen god unnskyldning for å legge det byråkratiske til siden.

Informasjon om medlemmene:
 
NAVN
MEDLEMS NUMMER
MESTERPOENG
E-MAIL
Jørgen-Petter Nermo
6630

434

jorgen.nermo@rasa.no
Stig Vestveit

14502

271

stig@elverum.frisurf.no
Tore Skoglund
13000

787

theone@woodgrove.no
John-Hallvard Skoglund
13001

890

woody@woodgrove.no

 

Tilbake til forrige side.