Woodgroves Multi

De som ikke tror at Woodgroves Multi er noe å skryte av kan se på disse eskemplene.

 

Her meldte Nord inn , og det gikk ikke bra:

 Vest / N-S i sonen.
 
 
: K96
: AT754
: KQJ7
: J
: QT7
: KJ963
: T9
: 952
: A43
: Q
: A643
: KQT86
: J852
: 83
: 852
: AT74
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
2 2 Dobl [1] Pass 1) Pass hvis du har hjerter
Pass Pass - -

Stakkars Nord måtte jo melde inn 2 hjerter. Det skal sies at Doblingen til Øst var litt hard. Den ble nok gjort i den tro at makker hadde spar, men hjerterdame gjorde at det var odds for å doble. I denne possen skal makker ta ut i 2spar hvis han ikke har hjerter. Resultatet ble +500 til Øst-Vest mot ingenting.


Skivebom fra Nord:

 Øst / N-S i sonen.
 
 

: A
: A3
: AKT952
: AQ76
: KQJ986
: J843
: J76
: --
: 72
: KQ762
: Q4
: JT94
: T543
: 95
: 83
: K8532
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - 2 Pass
3 [1] Dobl 3 Pass 1) Hvilken major har du?
Pass 6 Pass Pass
Pass - - -

Igjen et vanskelig valg for motparten. Vest burde nok hoppet til 4 ruter første melderunde for å få makker til å melde majorfargen sin på det trinnet. Nord følte at han måtte skyte i blinde (og det hadde han jo rett i). 6 kløver står selv med den sure sitsen. Etter hjerter ut spiller man en runde trump og ser den sure sitsen. Så to runder ruter og en ruter mot bordet. Trumfer Øst kaster man en hjerter, hvis ikke trumper man ruteren. Så inn på hånden og mer ruter, Øst kan ikke nekte deg 12 stikk. Legg også merke til at 6 ruter står hvis Vest bruker lightner dobling for å få kløver ut. Med kløver ut til stjeling bruker Ø-V to orginalstikk i et stikk!!
Det var egentlig ikke bare Nord som hadde det vanskelig. Vest ser jo tydelig at en stamp vil lønne seg. Det er bare det at han ikke vet noe om makkers kort. Det var i alle fall heldig å ikke stampe denne gangen. Vi bruker i dette tilfelle en konvensjon som brukes i stampe possisjoner over slemmer: 1. Hand: Dobbel lover 2 stikk, Pass=0-1 motspillsstikk.
2. Hand: Pass hvis du ser bet, Dobler=1 motspillsstikk, og så stamper man med 0 motspillsstikk.

 Denne gangen var det litt for vanskelig å vite noe som helst, derfor pass.


Slå den! :

 Nord / N-S i sonen.
 
 

: J3
: KQ984
: JT
: 983
: T84
: -
: AKQ9843
: AK4
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- 2 Pass 3 [1] 1) Minst invitt i major
Pass 3 [2] Pass Pass 2) Svake 2 i hjerter
Pass - - -

Rart meldingsforløp? Egentlig ikke. Syd så at det kunne stå utang hvis makker har svake to i spar, og hvis makker har hjerter så melder han jo 3 ruter. Hvis Nord melder 3 hjerter som viser svake to i spar kan Syd velge (mest riktig) å invitere til 4 spar ved å melde 3 spar. Det ville vært alt for hardt meldt å melde 5 ruter. Dette spillet ga nesten topp i en parturnering.


Man skal ha mye for at det står utgang:

 Syd / Alle i sonen.
 
 

: K75
: AQ7
: AQ43
: K75
: J53
: JT862
: J4
: JT6
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - - 2
Pass 2 Pass Pass

Her er et eksempel på godt makkerskap. I 1. og 2. hand skal man som sagt bare ha 3-7(8) Hp. Det er ikke odds for å melde invitt på disse kortene. Du har en jevn hand og ingen typisk god 18 poenger. Det ble 8 stikk og poeng i takhøyde. Ikke mange som klarte å stoppe i 2 hjerter.....
 
 


Den svake handa fikk vist det den hadde :

 Nord / N-S i sonen.
 
 

: AKJ
: 6
: AQ
: AKQJ862
: Q965
: 9842
: T874
: 4
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- 2 Pass 2 [1] 1) Svake kort / Invitt i spar
Pass 3 [2] Pass 3 [3] 2) Utg. krav og kløver 3) Honnør i spar
Pass 4 [4] Pass 5 [5]  4) Sleminvitt 5) Avslag
Pass 6 Pass rundt -

Herlig å få vite at makker har spardamen? Nå ser man at hvis makker har 4 spar så står den på at sparen sitter 3-3 eller at ruterkappen skulle gå. (I virkeligheten var oddsen større: spar 10 ikke værre enn 3. eller ruterkappen) Har ikke makker 4 spar så er det en 50-50 kontrakt.


Tilpasningen ble i alle fall funnet :

 Nord / N-S i sonen.
 
 

: AKT4
: AKQ
: AQ
: AQJ4
: J974
: J832
: J763
: 8
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- 2 Pass 2 [1] 1) Svake kort / Invitt i spar
Pass 3NT [2] Pass 4 [3] 2) 28-30 Hp 3) Baron
Pass 4 Pass Pass 
Pass - - -

Syd meldte kanskje litt feigt. 5 Spar ville spurt makker om han syntes det var sjanser for at det sto slem. Det er ikke enkelt å få noe kontroll, men det var mange poeng å tjene på å melde sparkontrakt. De som slo oss på dette spillet åpnet med 2 kløver og sa 2 spar på 2 ruter. Etter dette meldingsforløpet kom noen i slem. Er det ikke herlig å få vist en slik hand på et fornuftig trinn?
4NT etter baron ville vært spillemelding.


Hadde han ikke til invitt? :

 Syd / Ingen i sonen.
 
 

: 865
: AJ4
: QJT2
: J83
: AT92
: T95
: A53
: 952
: KQ73
: Q7
: 98
: AKQ76
: J4
: K8632
: K764
: T4
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - - 2
Pass 2 [1] Dobl Pass 1) Spill hvis hjerter
2 [2] Pass Pass [3] Pass  2) Ikke nok til invitt 3) Pyse?
Pass - - -

Her fikk Øst svi for å være forsiktig. Han hadde nok oddsen på sin side da han passet, selv om jeg er uenig i denne meldingen. Makker har nok benektet en 9-11 poenger, men det får da være måte på hvor forsiktig man skal være. Øst-Vest ble belønnet med -26 av 35 mulige.
 
 


Det ble i alle fall ikke feil? :

 Vest / N-S i sonen.
 
 

: K62
: QT862
: 2
: J762
: Q754
: A73
: 875
: T85
: AJT8
: 54
: J943
: KQ4
: 93
: KJ9
: AKQT6
: A93
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
Pass 2 Pass 2 [1] 1) Invitt hvis hjerter
Pass 3 Pass Pass
Pass - - -

Syd så denne gangen ikke noen utgang hvis makker hadde spar, derfor invitt i hjerter. Nord er på grensen, men valgte denne gangen å melde 3 hjerter. Legg merke til at hvis Nord - Syd hadde vært utenfor sonen så skulle Nord uten tvil meldt utgang. Sonen har mye å si når man bruker Woodgroves multi!


Woogrove stjal kontrakten? :

 Øst / Ingen i sonen.
 
 

: QT98
: AJ4
: T73
: AJ6
: A432
: KT7
: K986
: T3
: K75
: 85
: AQ5
: Q8754
: J6
: Q9632
: J42
: K92
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - Pass 2
Pass 2 Pass Pass
Pass - - -

Jeg vil råde alle til å avtale at Vest må få lov til å doble opp i et slikt meldingsforløp. Han har nok ikke idiell fordeling (MEN 4 spar) eller styrke, men hvis man passer med disse kortene blir man veldig ofte utmeldt. Humoren i spillet var at selv om det var 72 par så var det INGEN forskjell mellom 8 og 9 stikk! Denne gangen tråkket motparten på 9 stikk (-33 av 35 mulige), men 8 stikk ga altså de samme poengene. Det som gjør det litt vanskelig for motparten i dette spillet er at de ikke har noen formening om hvor sterk makker er. Det er nesten aldri vanskelig å spille motspill når man kan tell ut maker sine honnørpoeng, denne gangen kan jo Nord ha ganske mye eller relativt lite....


Nord hadde det ikke lett! :

 Vest / Alle i sonen.
 
 

: T
: AQ
: AKQ87
: AK865
: QJ743
: 932
: T
: Q932
: AK5
: 85
: J6542
: 7
: 9862
: J654
: 93
: JT4
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
2 Dobl Redobl [1] Pass 1) Hvilken major?
2 3 Dobl Pass
Pass 4 Pass 5
Pass 6 Pass rundt -

Dårlig meldt av Nord. Selv om han var en god spiller valgte han å melde 4 spar som bør love hjerterfarge. Sier ikke at det var hardt meldt av Nord, men det hadde vært bedre for han å høre hvilken minorfarge makker ville spille på 5 trinnet. Uansett er det ikke usakelig meldt! Han har tross alt GODE kort. Synd på Nord-Syd de måtte spille mot noen med Woodgroves Mutli!!.....
Kontrakten gikk 4 bet.


Sympati til øst, men minorfargen fant de ikke :

 Syd / Ingen i sonen.
 
 

: J765432
: Q932
: -
: T96
: KQT5
: J7
: A96
: J842
: A8
: K6
: KQ875
: AKQ7
: 9
: AT854
: JT432
: 53
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - - 2
Pass 3 [1] Dobl 3 1) Sperr i major
4 Pass 6 [2] Dobl 2) Skudd i blinde
Pass Pass Pass -

Doblingen av 6 ruter var faktisk litt talentløs, men det ble gjort da Øst var så bombastisk da han hoppet i 6 ruter. Makker har jo lovet noe i spar, og motparten kan jo derfor ikke ta alt for mange stikk i ruter og kløver. 2 bet ble resultatet.


En meter fra og bli balsamert! :

 Vest / Alle i sonen.
 
 

: 42
: AQJ4
: K43
: T743
: JT95
: 93
: A52
: 9854
: Q76
: KT842
: T96
: J2
: AK83
: 76
: QJ87
: AKQ
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
Pass Pass 2 Dobl [1] 1) Lovte ruter
Pass [2] Pass Redobl [3] 2NT 2) Kanskje ruter 3)Benekter 4/5 kløver
Pass 3NT Pass Pass
Pass - - -

Her var det like før Woodgroves ble tatt. Den taktiske passen fra Vest gjorde nok at Syd fikk kalde føtter. I stede for å redoble for uttak tok Vest sjansen på at Nord skulle melde, dette skjedde ikke. Husk at Øst tar ut i sin major hvis han har 4/5 kløver og redobler uten kløver. Øst hørte at Syd sin dobling lovte ruter, og dermed var det ikke noe lurt å spille i den fargen.
Det fine med spillet var at Syd ikke viste hvilken majorfarge Øst hadde. Og Vest så ingen grunn til å spille hjerter ut og valgte spar knekt. Dette gjorde at Syd misset i spilleføringen, han tok hjerterkappen i stikk 2. Nå fikk han bare 9 stikk siden han ikke spilte på ruteren. Syd har jo stor grunn til å tro at Vest har ruterfarge!
+16 /35 til Øst - Vest i stede for REN BUNN!


Ikke lett å vite hvem som har kontrakten:

 Nord / N-S i sonen.
 
 

: Q64
: QT32
: QT954
: 4
: A95
: KJ64
: J8
: A975
: JT873
: A8
: K76
: T83
: K2
: 975
: A32
: KQJ62
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- Pass 2 Pass
2 Pass 2 3
Pass Pass Pass -

Her fikk Nord-Syd kjenne på kroppen hvor vanskelig det er å vite om man skal spille delkontrakt eller ikke, og i hvertfall hvilken delkontrakt. Dette gikk ikke bra for Syd og resultatet ble 2 sonebeter. +30 av 35 mulige til Øst-Vest


Rødt kort til Syd!!

 Øst / Alle i sonen.
 
 

: 9
: KT98
: AQJT64
: A7
: KQJ7653
: A7
: 7
: J84
: T2
: Q6543
: 53
: QT63
: A84
: J2
: K982
: K952
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - 2 Pass
2 3 Pass Pass!!
Pass - - -

Jeg satt Vest og likte ikke åpningen til makker, men det at jeg hadde lite honnørpoeng gjorde jo saken litt bedre. 3 spar direkte er krav til utgang og 2NT etterfulgt av 3 spar er invitt. Lurte nok på om jeg fake en invitt, men valgte til slutt å bare si 2hjerter. Fikk mye å tenke på når Nord meldte 3 ruter og det gikk pass til meg. Kunne vi virkelig ha noe å gjøre i 3 spar? Av erfaring valgte jeg til slutt å passe. Motparten hadde 6 ruter og 3NT (9 stikk)!! Syd sin pass er så dårlig at det nesten ikke er til å tro. Hvor pesimistisk går det ann å bli? Men, han hadde ikke fått gjort denne feilen hadde det ikke vært for Woodgroves!!


Utmeldt av Woodgroves multi....igjen!

 Syd / Ø - V i sonen.
 
 

: AQ
: T7
: K98
: AQJT65
: 84
: AKQ862
: A652
: 4
: K732
: 54
: QJT43
: 82
: JT965
: J93
: 7
: K973
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - - 2
2 2NT (1) Pass 3 (1) Lebenshold - > 3
Pass (!) Pass Pass -

I dette spillet møtte vi to Norgesmestere (hver for seg), og de viste at det er fullt mulig å la seg melde ut, selv om man liksom skal være så jævlig god. :)
Vest burde vel meldt over 2NT? Det var 34 bord i lagturneringen, og vi var sammen med et annet par de eneste vår vei som fikk spille en delkontrakt som stod. Det var ikke så mange som meldte 4 hjerter Ø-V, men våre motstandere var jo svært så snille som lot oss spille 3 kløver. Igjen, det er ikke lett å vite hvem som har kortene. Ikke smart av Vest å vente på 3 kløver....


Man skal ha mye for å gå i utgang!

 Syd / Ø - V i sonen.
 
 

: AJ
: AK75
: KQ95
: KT3
: 65
: J9843
: AT43
: Q6
: K872
: 6
: J82
: AJ872
: QT943
: QT2
: 76
: 954
VEST NORD ØST SYD Kommentarer:
- - - 2
Pass 3 (1) Dobl 3 (2) (1) Krav (2) Svake 2 i spar
Pass 3!! (3) Pass rundt -

Her var våre NM-lagkamerater i aksjon i en turnering. Nils Kåre Kvangraven og Jørge-Petter Nermo er to som har erfart hvor fin denne konvensjonen er. Her viser Nils Kåre fin Woodgrove forståelse og nøyer seg med invitt på disse kortene! Det er veldig riktig å melde slik i lengden, selv om han har 20 Hp så har han en alt for jevn hånd. Husk makker skal ikke ha så mye for å lette. Jeg tror nok også at doblingen på 3 kløver hjalp han til å la være å melde utgang selv. Klarer ikke motparten å la være å egge på Woodgroves? Spillet ga nesten topp i turneringen.


Han måtte vel bare melde inn?!

 Syd / Alle i sonen.
 
 

: Ax
: AKJx
: AJ97
: xxx
: KQJxx
: xxxx
: x
: xx
: x
: Qxx
: KT8xxx
: AKJ
: Txxxx
: xx
: Qx
: Qxxx
VEST NORD ØST SYD
- - - 2
Pass 2 Pass 2
Pass Pass 3 Pass
Pass Dobl Pass Pass
Pass

Jørgen-Petter Nermo (Syd) og Odd Harald Sundet (Nord) kunne fornød se Øst melde inn. Og hvem kan vel kjefte på han for det? 1400 var selvfølgelig ikke noe morsomt resultat for motparten. Hvorfor meldte ikke Øst inn i første melderunde? Vel, det har jo ikke noe å si. På 3 Ruter vill Nord doblet for straff. Vil han spille major må han melde 3 Hjerter for preferanse. Woodgroves RULES!


Lebensohl-meldingen slo til igjen.

 Vest / Nord-Syd.
 
 

: 32
: KT832
: 875
: A74
: T984
: A76
: KT42
: T8 
: AK75
: QJ954
: J9
: J9
: QJ6
: --
: AQ63
: KQ6532
VEST NORD ØST SYD
Pass 2 Pass 2NT
Pass 3 Pass Pass
Pass - - -

Vi spilte par-turnering. 2NT er altså lebensohl og ber makker melde 3 kløver. Denne kontrakten fikk vi spille. 9 stikk ga masse pluss.


Olrudpåsken 2000, Par
Syd / Alle (Woody: Øst, TheOne: Vest)

 
 

: QJT6
: J9853
: A
: J96
: 98432
: K
: 2
: KT754
: AK7
: Q4
: KQJ43
: Q82
: 6
: AT762
: T9865
: A3
VEST NORD ØST SYD
      Pass
2 Pass 2 Pass
2 Pass Pass Pass

Denne gangen var det jo vi som hadde mesteparten av poengene, men motparten var jo ikke med i det hele tatt. Salen var i 4 Hjerter og 4 Spar doblet. Vi delte toppen med 2 andre par som også fikk 8 stikk i 2 spar. Dette er jo et ekstremt eksempel for ingen kan vel klandre N eller S for ikke å melde? Eller skulle kanskje Syd doblet opp, makkeren kunne jo tross alt hatt en hel haug med poeng og mange spar. Tror i alle fall jeg ville gjort det. Legg også merke til at Øst ikke melder 3 spar selv om fargen passet han bra. Det var nok mer systemet, enn at motparten egget, som gjorde at vi vant spillet.


Olrudpåsken 2000, Lag
Øst / Alle (Woody: Nord, TheOne: Syd)

 
 

: J9874
: AK6
: 3
: K932
: K65
: 9842
: AK96
: AT
: AQ32
: Q
: JT7542
: 64
: T
: JT753
: Q8
: QJ875
VEST NORD ØST SYD
    Pass 2
Pass 2 Pass Pass
Pass      

Enda et brukbart par som gikk under for W. Multi. Dette var under lagturneringen og nesten halvparten var i utgang Ø-V. Med sparen 3-3 har de faktisk 6 ruter. Vet ikke helt hvem av dem som skulle meldt, men hvorfor ikke melde 3 ruter på kortene til øst? Han hadde jo tross alt passet. Tror ikke Vest heller trenger å skryte av meldingen sin, men han hadde jo sett pass fra makker i åpning. I lagkamp er det ikke så lett, hadde det vært par hadde han neppe brukt tid til å doble opp. + 10 på butleren.


 

Her var de virkelig utmeldt.

 Syd / Nord-Syd.
 
 

: AT9
: J
: KQT9
: AJxxx
: Jxxxxx
: KQx
: x
: Kxx
: x
: Axxx
: Axxx
: QTxx
: KQ9
: Txxxx
: Jxxx
: x
VEST NORD ØST SYD
- - - 2
Pass Pass! Dobl ? Pass
4 Dobl Rdbl?? Pass
Pass Pass - -

Vest har ingen god innmelding og måtte passe. Woodgrove personlig satt Nord og kom opp med en kjempe pass. Øst viste ikke sine arme råd. Kanskje han bør passe, men det beste han gjør er vel å melde 2 Hjerter? Dobbelt er ikke noe godt alternativ. Resten var jo bare tull, bortsett fra at jeg har forståelse for at Vest meldte 4 spar.


Olrudpåsken 2005, Par
Øst / Alle (Woody: Øst, TheOne: Vest)

: QT543
: AK
: 73
: E654
: J6
: J7543
: AT8
: J97
: A982
: QT8
: QJ4
: Q82
: K7
: 962
: K9652
: KT3
VEST NORD ØST SYD
- - Pass Pass
2 2 Pass 3
Pass Pass Pass  

Resultatet ble én bet og +7 av 27 mulige. Bare 2 av de 28 bordene som spilte hadde klart å rote seg opp på 3-trinnet. Det var nok ingen god avgjørelse av Syd, men uten Woodgroves multi mot seg....


Olrudpåsken 2005, Par
Nord / Ingen (Woody: Nord, TheOne: Syd)

: T
: QT543
: K6
: 98653
: AK52
: K9
: QJ952
: QT
: J743
: AJ
: AT73
: AJ4
: Q986
: 8762
: 84
: K72
VEST NORD ØST SYD
- 2 Pass 2
Pass Pass Dobl Pass
3 Pass 3NT Pass
4 Pass Pass! Pass

Alle i salen var i utgang på spillet og eneste grunnen til at V-Ø kun fikk -15 av 27 mulige var at en del par gikk bet i slem. Øst fikk av en eller annen grunn dårlig samvittighet og passet makkers kravmelding. Woodgrove slo til igjen.


Olrudpåsken 2005, Par
Nord / Øst-Vest (Woody: Nord, TheOne: Syd)

: KQ72
: 6
: A864
: J754
: A9
: QJ87
: Q53
: KT63
: T8654
: AK9
: J92
: 98
: J3
: T5432
: KT7
: AQ2
VEST NORD ØST SYD
- Pass Pass 2
Pass Pass Pass  

Etter mye om og men ble det hele 9 stikk og + 19 av 27 mulige på spillet. 


Olrudpåsken 2005, Par
Nord / Øst-Vest (Woody: Nord, TheOne: Syd)

: QT984
: AJ3
: 4
: KQ75
: AKJ6
: Q
: QJT52
: J42
: 753
: K764
: 9876
: A3
: 2
: T9852
: AK3
: T986
VEST NORD ØST SYD
- - Pass 2
Pass 3 Pass 3
Dobl Pass Pass Pass

Hva skal motparten gjøre? Ingen har vel lyst til å melde inn 3 ruter over 2 ruter med fire gode spar? På doblingen hadde ikke Øst noen god melding og valgte derfor pass. Når Nord har til 3 ruter bør dette være et faresignal for motparten, Woodgrove har tilpasning! Resultatet ble ni stikk og + 26 av 27 mulige. Tror dette var fjerde gang paret som satt Øst Vest her ble tatt av konvensjonen. Sikkert ikke gøy...


Olrudpåsken 2005, Lag
Øst / Nord-Syd (Woody: Øst, TheOne: Vest)

: KQ52
: Q75
: Q653
: K3
: AT987
: -
: AJ874
: QT6
: 43
: KJ964
: T92
: J97
: J6
: AT832
: K
: A8542
VEST NORD ØST SYD
- - 2 Pass
Pass Dobl Pass 4
Dobl Pass Pass Pass

Det var selvfølgelig sjanser for at motpartens kontrakt stod, men ofte har Nord en balanseringsdobling. Andre ganger er Øst sin hjerterfarge så svak at det står 10-11 tak stikk. Og i en skrekkfilm har Øst sparfarge. Uansett, resultatet ble 500 inn til Woodgrove og + 11 Imp.


Olrudpåsken 2005, Lag
Øst / Nord-Syd (Woody: Øst, TheOne: Vest)

: A654
: KQ8
: -
: AK7543
: 8
: A932
: J9632
: J82
: T732
: JT764
: KT85
: -
: KQJ9
: 5
: AQ74
: QT96
VEST NORD ØST SYD
- - 2 Dobl
Pass Pass Pass  

Jeg er ikke enig i motpartens forsvar her. Man dobler i utgangspunktet 2 ruter med minst 3-3 i major eller sterke kort. Her har Syd verken eller. Hva passen i Nord kom av, nei det vet ikke jeg. Resultatet etter en uforsiktig spilleføring ble 300 til Nord-Syd, men +7 på butleren til Woodgroves 2.

 


Olrudpåsken 2005, Lag
Vest / Øst-Vest (Woody: Øst, TheOne: Vest)

: K
: KJ74
: 982
: AKQ93
: J9543
: T
: KJT6
: J62
: QT872
: AQ9832
: A
: T
: A6
: 65
: Q7543
: 8754
VEST NORD ØST SYD
2 Pass 4 Pass
4 Pass Pass Pass

Nord hadde sikkert tenkt å se på utviklingen og vips så måtte han ta stilling til en melding på utgangsnivå. 4 ber makker vise sin majorfarge. 4 spar med 10 stikk ga + 8 på butleren. Flere par hadde nok fått kløverstamp mot seg.

 


Olrudpåsken 2005, Lag
Vest / Alle (Woody: Nord, TheOne: Syd)

: J7642
: 642
: AT7
: 83
: 9
: AK5
: Q8632
: JT94
: AKT853
: J983
: K9
: 6
: Q
: QT7
: J54
: AKQ752
VEST NORD ØST SYD
Pass 2 2 Dobl
2NT Pass Pass Pass

Dette spillet er ikke tatt med for å skryte av Woodgrove, men for å advare. Doblingen av Syd var dårlig! Hadde sparen vært 5-2 hos motparten hadde trolig Vest aldri tatt ut. Resultatet ble to beter og + 6 på butleren.

 


Olrudpåsken 2005, Lag
Øst / Alle (Woody: Nord, TheOne: Syd)

: 6543
: AK5
: QT
: AQJ3
: A8
: QJ9874
: J4
: KT5
: QJ
: 63
: A8753
: 9874
: KT972
: T2
: K962
: 62
VEST NORD ØST SYD
    Pass 2
2 Dobl Pass 3
Pass 4 Pass Pass
Pass      

Dette må vel kunne sies å være en silkeutgang. Viktig å huske at man ikke tar ut i 2 major med mer enn minimum. 2NT viser tillegg uten god sidefarge (bedre enn xxxx). Her fikk Nord gode kort på 3 ruter. Utgangen ga 7 Imp på butleren selv om motparten mente at det var idiotisk å tro at ikke alle andre var der. Til det har jeg å si at lagkameratene deres i hvert fall ikke nådde utgang!!

 


Den som venter får.... seg et sjokk!! 

: xxxxx
: -
: Axx
: Qxxxx
: Qxx
: Qxx
: Txx
: xxxx
: AKT
: AKTxx
: Jx
: AJx
: Jx
: J9xxx
: KQ98x
: K
VEST NORD ØST SYD
- 2 Pass Pass
Pass      


Igjen ble vi vitne til at motparten ble tatt av Woodgrove's Multi. Nå ble spillet ikke så dårlig som Øst kunne 
frykte da han med et matt blikk kunne se det gikk pass rundt. Når skal folk lære seg at det ikke er riktig å 
sitte over mot en Multi? Våre makkere spilte 3 Hjerter med 9 stikk. Ellers var det en del som gikk bet Ø-V og noen 
som ble doblet N-S. Øst var ikke på gli i dette spillet og unngikk å spille ut Ruter. Det burde være ganske så elementært 
når man sitter med masse kort i de andre fargene. Uten ruter ut ble det faktisk hele 9 stikk!

Tilbake til forrige side.